Wsparcie w pozyskiwaniu funduszy

 

     

    

    

doradztwo
strategiczne.

IDA Partners oferuje usługi szeroko rozumianego doradztwa strategicznego dla firm. W swojej działalności koncertujemy się na doradztwie finansowym poprzez pomoc przedsiębiorstwom w pozyskaniu kapitału niezbędnego do ich rozwoju. Nasza oferta obejmuje również inwestycje w spółki i projekty o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu. Staramy się być nie tylko Inwestorem Finansowym, ale również Partnerem aktywnie wspierającym Zarządy Spółek w realizacji celów strategicznych.

Nasze Inwestycje traktujemy długoterminowo, konsekwentnie realizując z góry określoną z Zarządem i właścicielami strategię rozwoju przy równoczesnym zachowaniu przyjętej strategii wyjścia z inwestycji.

Porozmawiajmy.

 

 

   

   

 

Zakres realizowanych projektów dla naszych Klientów zawsze dopasowujemy indywidualnie do ich oczekiwań i konkretnej sytuacji Spółki. Wspólnie z Zarządem dobieramy odpowiednie narzędzia, które pozwolą osiągnąć zakładane cele. Świadczymy profesjonalne i kompleksowe usługi doradcze takie jak:

 • Kompleksowe doradztwo finansowe
 • Przygotowywanie planów finansowych dla Przedsiębiorstwa
 • Doradztwo w procesie pozyskiwania finansowania dłużnego
 • Doradztwo przy pozyskaniu kapitału do Spółki
 • Kompleksowe przeprowadzenie transakcji kupna/sprzedaży firmy
 • Due diligence
 • Transakcje fuzji i przejęć
 • Przygotowanie strategii wyjścia z inwestycji dla właścicieli
 • Przy współpracy z naszymi Partnerami zapewniamy naszym Klientom optymalizację podatkową ich przedsiębiorstw
Wszystkie oferowane usługi doradcze mają na celu nieustanne podnoszenie wartości Spółek naszych Klientów. Zespół profesjonalnych doradców jest ukierunkowany dokładnie na indywidualne oczekiwania każdego z Klientów.
Jako jeden z priorytetów naszej działalności traktujemy własne inwestycje kapitałowe. Łączymy własną inwestycję z inwestycjami dłużnymi, private equity lub inwestora branżowego. Inwestujemy w spółki o dużym potencjale wzrostu, charakteryzujące się innowacyjnością, posiadające przewagi konkurencyjne.
Główne warunki naszych inwestycji:

 • Inwestycje do 1 mln
 • Zwrot z inwestycji w okresie do 4 lat
 • Wyjście z Inwestycji przez New Connect, GPW lub odsprzedaż Inwestorowi branżowemu
Pozyskanie kapitału dla finansowania bieżącej działalności lub planowanych przedsięwzięć inwestycyjno-rozwojowych to jedno z najtrudniejszych wyzwań, którym muszą stawiać czoła przedsiębiorstwa. W obliczu obecnych warunków rynkowych finansowanie działalności poprzez kredyt czy emisję akcji może być kosztowne i trudne. Jedną z alternatywnych form pozyskiwania kapitału jest emisja obligacji korporacyjnych, która dostarcza niezbędnego kapitału zawierając atuty emisji akcji i bankowych kredytów inwestycyjnych. W ramach współpracy z Emitentem oferujemy:

 • wsparcie przy określeniu wysokości finansowania niezbędnego do realizacji założonej strategii rozwoju
 • wsparcie przy określeniu szczegółowych warunków emisji
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia emisji obligacji
 • promocja działalności Emitenta w celu nawiązania współpracy z grupą Inwestorów zainteresowanych udziałem w emisji
Dodatkowo po przeanalizowaniu sytuacji Emitenta doradzamy w kluczowych decyzjach związanych z ewentualnym notowaniem obligacji na Catalyst lub prowadzeniem ewidencji przez firmę inwestycyjną. Przekazujemy pełną informację na temat każdego z wybranych rozwiązań, a cały proces pozyskiwania finansowania realizujemy zgodnie z ostateczną decyzją Emitenta. Wypełnij formularz kontaktowy, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy znaleźć drogę rozwoju dla Twojego biznesu.

Oferta dla inwestorów


Posiadamy wyjątkową ofertę zróżnicowaną pod względem preferencji Inwestorów. Dajemy możliwość inwestowania w stabilne, godne zaufania projekty o niskim i umiarkowanych poziomie ryzyka, a także takich gdzie wysokie ryzyko wynagradzają wysokie stopy zwrotu. Z nami pomnażaj swoje pieniądze Już dziś zapewnij sobie dostęp do informacji o bardzo korzystnych projektach inwestycyjnych.

INWESTYCJE UDZIAŁOWE

Dla Inwestorów zainteresowanych wysokimi stopami zwrotu polecanym rozwiązaniem jest inwestycja w spółki niepubliczne, które jak wszystkie przedsiębiorstwa potrzebują kapitału na rozwój, ale mają ograniczony kontakt z szeroką grupą Inwestorów.

rozwiń
Prywatna emisja akcji lub udziałów jest rozwiązaniem korzystnym dla obu zainteresowanych transakcją stron. Przedsiębiorstwo pozyskuje finansowanie, a tym samym możliwość rozwoju i realizacji strategii natomiast Inwestor przystępuje do projektu na atrakcyjnych warunkach, ponieważ wycena przedsiębiorstwa jest niska, a realizacja przyjętych planów rozwojowych może przynieść wysokie zyski.
W przypadku inwestycji w tego rodzaju podmioty istotnym elementem, z perspektywy Inwestora, jest właściwa ocena samego projektu jak i zakładanej strategii rozwoju. Zespół IDA Partners w szczegółowy sposób analizuje sytuację przedsiębiorstwa, przygotowuje dla Inwestorów dokumenty i materiały stanowiące podstawę do podjęcia decyzji inwestycyjnej. W dalszym etapie prowadzimy również negocjacje dotyczące warunków umowy inwestycyjnej zabezpieczającej interesy Inwestora.
IDA Partners współpracuje z podmiotami niepublicznymi, poszukującymi Inwestorów. W razie zainteresowania tego typu inwestycjami zapraszamy do kontaktu.

INWESTYCJE W OBLIGACJE

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe przeznaczone dla inwestorów, którzy oczekują atrakcyjnego zwrotu z inwestycji przy niskim albo umiarkowanym poziomie ryzyka.

rozwiń
Inwestorze, już dziś wypełnij formularz kontaktowy, aby uzyskiwać informacje na temat interesujących projektów inwestycyjnych. Umożliwiamy dostęp do informacji o emisjach podmiotów z różnych sektorów, oferujących obligacje o zróżnicowanym poziomie zysku i ryzyka.
Umożliwiamy dostęp do inwestycji bezpieczniejszych niż zakup akcji i bardziej opłacalnych niż dostępne na rynku lokaty bankowe. Ograniczamy ryzyko inwestycji dokonując szczegółowej analizy sytuacji wspieranych podmiotów rekomendując jedynie bezpieczne emisje obligacji.
Ograniczamy formalności – aby otrzymywać informacje na temat aktualnych emisji wystarczy wypełnić formularz kontaktowy.


Nasi klienci

 

            

Kontakt

IDA Partners Sp. z o.o.

30-829 Kraków
NIP 6793094179
REGON 122914100
e-mail: biuro@idapartners.pl
tel. 12 684 35 74

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000471720

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. nr 133, poz. 883) przez Eurocent S.A. do celów związanych z działalnością firmy w tym także do celów marketingowych.